O
BDC - Becoming Digitally Conscious je Erasmus+ KA2 projekat koji traje od januara 2022. do juna 2024.

Projekat BDC ima za cilj promovisati zdrave digitalne navike među mladim Evropljanima, čija se dob kreće između 18 i 25 godina, te ublažiti problem ovisnosti o digitalnim tehnologijama. Evropska društva progresivno ugrađuju digitalne uređaje u različite oblasti života, što je u mnogim slučajevima praćeno širenjem prekomjerne i patološke upotrebe interneta. Uz razvoj neformalnih alata za promociju digitalnih kompetencija, nadamo se da ćemo podići svijest mladih o potencijalnim opasnostima prekomjerne upotrebe digitalnih uređaja i kako uključivanje fizički aktivnih i izražajnih aktivnosti u njihove rutine može smanjiti njihovo vrijeme ispred ekrana, kao i dobrobit njihovom mentalnom zdravlju i općoj dobrobiti.

Ciljevi
  1. Izraditi program edukativnih aktivnosti za mlade o savjesnom korištenju digitalnih uređaja.
  2. Obučiti klaster omladinskih radnika koji mogu implementirati ove obrazovne aktivnosti.
  3. Uspješno podizanje svijesti o efektima prekomjerne upotrebe interneta širom partnerskih zemalja.
Izlazi
  1. Edukativni program o svjesnom korištenju digitalnih uređaja
  2. Obuka za omladinske radnike
  3. Razmjena mladih
  4. Priručnik za ambasadore zdrave digitalne upotrebe
Ciljne skupine

Grupe mladih iz Evrope i Balkana (18-25 godina), obrazovne institucije, omladinska udruženja, donosioci odluka u sektoru formalnog obrazovanja.

demo-attachment-126-project
Project Completed
0
demo-attachment-129-smile
Happy Clients
0
demo-attachment-125-planning
Business Plan
0
demo-attachment-133-tea-cup
Cup Of Tea
0
Excellence Record

The BDC project aims to promote healthy digital habits among young European people, whose ages range between 18 to 25, and mitigate the issue of digital addiciton. European societies are progressively incorporating digital devices in various areas of life, which is followed in many cases by the spread of excessive and pathological internet use. With the development of non-formal tools on the promotion of digital competences, we hope to raise young people's awareness of the potential dangers of the excessive use of digital devices, and how incorporating physically active and expressive activities in their routines can reduce their screen time and benefit their mental health and overall wellbeing.

Our team
demo-attachment-296-op_651699-POYZ5I-961

Armando Webster

CEO & ESTABLISHER
demo-attachment-303-op_OG-1

Andrew Flock

Marketing & SEO
demo-attachment-516-op_10180

Frances Samuels

CEO & ESTABLISHER
demo-attachment-517-op_476926-PGBXTI-42

Richard Canales

CEO & ESTABLISHER