Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του BDC!

Αυτό το καινοτόμο έργο Erasmus+ KA2 προωθεί υγιείς ψηφιακές συνήθειες μεταξύ των νέων που ζουν στην περιοχή της Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων.

A,Happy,Girl,In,The,Lotus,Position,And,Symbols,Of
Τι κάνουμε

Το έργο BDC στοχεύει στην προώθηση υγιών ψηφιακών συνηθειών μεταξύ των νέων Ευρωπαίων, των οποίων οι ηλικίες κυμαίνονται μεταξύ 18 και 25 ετών, και να μετριάσει το ζήτημα του ψηφιακού εθισμού.

demo-attachment-134-teamwork

Να αναπτυχθεί το προγράμμα

Να αναπτυχθεί το προγράμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για νέους για τη συνειδητή χρήση ψηφιακών συσκευών.

demo-attachment-132-statistics

Να εκπαιδεύσει μια ομάδα

Να εκπαιδεύσει μια ομάδα εργαζομένων για νέους που μπορούν να υλοποιήσουν αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

demo-attachment-114-customer-service

Να ευαισθητοποιήσει

Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης του Διαδικτύου στις χώρες εταίρους.