Oko
BDC - Becoming Digitally Conscious is an Erasmus+ KA2 project that runs from January 2022 to June 2024.

Projekat BDC ima za cilj da promoviše zdrave digitalne navike među mladim Evropljanima, uzrasta od 18 do 25 godina, i ublaži problem digitalne zavisnosti. Evropska društva sve više uključuju digitalne uređaje u razne sfere života, što je u mnogim slučajevima praćeno širenjem prekomjerne i patološke upotrebe interneta. Razvijanjem neformalnih alata za promociju digitalnih kompetencija, nadamo se da ćemo podići svijest mladih o potencijalnim opasnostima prekomjerne upotrebe digitalnih uređaja, i kako uključivanje fizičkih aktivnosti i izražajnih aktivnosti u njihove rutine može smanjiti vrijeme provedeno ispred ekrana i poboljšati njihovo mentalno zdravlje i opšte blagostanje.

Ciljevi
  1. Razviti program obrazovnih aktivnosti za mlade o svjesnoj upotrebi digitalnih uređaja.
  2. Obučiti grupu omladinskih radnika koji mogu sprovesti ove obrazovne aktivnosti.
  3. Uspješno podići svijest o efektima prekomjerne upotrebe interneta u partnerskim zemljama.
Rezultati
  1. Obrazovni program o svjesnoj upotrebi digitalnih uređaja
  2. Kurs obuke za omladinske radnike
  3. Razmjena mladih
  4. Priručnik za ambasadore zdrave digitalne upotrebe
Ciljne grupe

Grupe mladih iz Evrope i Balkana (uzrasta od 18 do 25 godina), obrazovne institucije, omladinska udruženja, donosioci odluka u sektoru formalnog obrazovanja.

demo-attachment-126-project
Project Completed
0
demo-attachment-129-smile
Happy Clients
0
demo-attachment-125-planning
Business Plan
0
demo-attachment-133-tea-cup
Cup Of Tea
0
Excellence Record

The BDC project aims to promote healthy digital habits among young European people, whose ages range between 18 to 25, and mitigate the issue of digital addiciton. European societies are progressively incorporating digital devices in various areas of life, which is followed in many cases by the spread of excessive and pathological internet use. With the development of non-formal tools on the promotion of digital competences, we hope to raise young people's awareness of the potential dangers of the excessive use of digital devices, and how incorporating physically active and expressive activities in their routines can reduce their screen time and benefit their mental health and overall wellbeing.

Our team
demo-attachment-296-op_651699-POYZ5I-961

Armando Webster

CEO & ESTABLISHER
demo-attachment-303-op_OG-1

Andrew Flock

Marketing & SEO
demo-attachment-516-op_10180

Frances Samuels

CEO & ESTABLISHER
demo-attachment-517-op_476926-PGBXTI-42

Richard Canales

CEO & ESTABLISHER