Politika e privatësisë

Kush jemi ne

Adresa e faqes sonë të internetit është: https://bdcproject.eu

Kjo faqe interneti menaxhohet nga: Qendra për Inovacionin Social Ltd., Rigenis 62, kati 1, 1010, Nikosia, Qipro

Faqja e internetit është pritur nga: Google LLC

Adresa/faqja e internetit: https://bdcproject.eu

Cilat të dhëna personale mbledhim dhe pse i mbledhim ato

Ne përpiqemi të minimizojmë sasinë e të dhënave që mbledhim, dhe vetëm atë që është thelbësore për funksionimin e mirë të projektit tonë. Nëse plotësoni formularin e regjistrimit për të hyrë në kursin tonë elektronik, ne do të mbledhim më shumë të dhëna personale, që kërkohen për t’ju mundësuar pjesëmarrjen në projektin tonë.

Me kë i ndajmë të dhënat tuaja

Të dhënat tuaja nuk do të ndahen me asnjë pjesë të tretë pa marrëveshjen tuaj.

Për sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja

Të dhënat e mbledhura përdoren vetëm për qëllimin e këtij projekti. Në fund të projektit, të gjitha të dhënat që nuk janë më të nevojshme do të fshihen.

What rights you have over your data

You can request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Contact information: info@csicy.com