Mirë se vini në faqen e internetit të BDC!

Ky projekt inovativ Erasmus+ KA2 promovon zakone të shëndetshme dixhitale tek të rinjtë që jetojnë në zonën evropiane dhe të Ballkanit Perëndimor.

A,Happy,Girl,In,The,Lotus,Position,And,Symbols,Of
Çfarë bëjmë ne

Projekti BDC synon të promovojë zakone të shëndetshme dixhitale midis të rinjve evropianë, moshat e të cilëve variojnë nga 18 deri në 25 vjeç, dhe të zbusë çështjen e varësisë dixhitale.

demo-attachment-134-teamwork

Të zhvillohet një program

Të zhvillohet një program aktivitetesh edukative për të rinjtë mbi përdorimin e ndërgjegjshëm të pajisjeve dixhitale.

demo-attachment-132-statistics

Të trajnohet një grup

Të trajnohet një grup punonjësish rinorë që mund të zbatojnë këto aktivitete edukative.

demo-attachment-114-customer-service

Të rrisë me sukses ndërgjegjësimin

Të rrisë me sukses ndërgjegjësimin për efektet e përdorimit të tepërt të internetit në vendet partnere.